TOKAT'LI STK 'LAR
Cemal KUTLU
kutlu.cemal@gmail.com
Şimdi Önlem Zamanı!
17/05/2021

Şimdi Önlem Zamanı!

İkinci yılında da Covid-19 Salgını(Pandemi) devam ediyor ve birçok şirket likidite sorunları yaşıyor ve hatta bazıları ya iflas etti ya da iflasla tehdit ediliyor.

Kurumsal kimlikli şirketler yıllık raporlardaki rakamlara dayalı olarak yararlı finansal verilere de sahiptir.

Ama yeni kurulmuş ya da henüz kurumsal kimliğini kazanma sürecinde iken ne zaman biteceği belli olmayan bu salgın fırtınasına kapılanlar ise finansal istikrarını sürekli değerlendirmek ve mevcut piyasa koşullarına ne kadar iyi hazırlandıklarını bilmeleri gerekir.

Bu hazırlıkla ilgili kavramları kısaca tanıtmak istiyorum:

CARİ ORAN; bir şirketin kısa vadeli yükümlülüklerini cari varlıklardan ödeyip ödeyemeyeceğini bize gösteren bir likidite göstergesidir.

Sağlıklı bir veri olarak kabul edilen bu kavram, sektörden sektöre büyük ölçüde değişebilir. Bununla birlikte, çoğu durumda, sıfırın altındaki değerler, bir şirketin gelecekte kısa vadeli borcunu ödemekte güçlük çekebileceğini gösterir.

Düşük bir cari oranın ise; likidite sorunlarının bir işareti olmadığı iş türleri olduğunu lütfen unutmayın… Bu nedenle aynı faaliyet alanına sahip şirketleri takip etmek ve kendini karşılaştırmak her zaman tavsiye edilir.

Genel olarak, çıta ne kadar yüksekse, şirketin finansal durumu o kadar iyi olur. Öte yandan, ikinin üzerindeki bir rakam ise, şirketin varlıklarını optimum şekilde kullanmadığını da gösterebilir.

SERMAYE YAPISI GÖSTERGELERİ; şirketin borç, öz sermaye ve toplam varlıklar arasındaki ilişkisi hakkında bilgi sağlar. Başka bir deyişle, kurumsal finansman yapısının nasıl olduğunu gösterirler. Bu ölçümler, bir şirketin mevcut kredi itibarını değerlendirirken bankalar ve finans kurumları için özellikle çok önemli olabilir.

Örneğin:

1.      Şirketin borç sermayesini öz sermayeye bölerek hesaplanan borçluluk derecesi, şirketin borçlanma derecesini gösterir, bu nedenle borç sermayesi genellikle özsermayenin en fazla iki katı olmalıdır.

2.      Şirketin borç oranı, borcun şirketin toplam sermayesi içindeki payını gösterir. Kural olarak kaldıraç oranı 0,66'nın altında tutulmalıdır.

3.      Şirketin Öz sermaye oranı, şirketin toplam sermayesi içindeki öz sermayenin payını gösterir. Genel olarak, öz sermaye oranı ne kadar yüksekse, şirket finansal olarak o kadar istikrarlı ve bağımsızdır.

Daha yüksek bir borç seviyesi, şirket için daha yüksek bir finansal risk ve diğer dış alacaklılara daha fazla bağımlılık anlamına gelir. Potansiyel alacaklılar bunu fark edecek ve yeni kredi almada zorluklara yol açabilir. Bu önemli rakamların yorumlanması aynı zamanda sektöre de bağlıdır.

Özellikle, borçluluk seviyesi ve borç oranı, ödeme gücü oranları olarak kabul edilir, yani şirketin borcunun yönetilebilir olup olmadığı ve şirketin kendisinin sorun çözücü olup olmadığı hakkında bilgi sağlarlar.

DİKKAT;

1. Önceki yıla göre 1'e doğru kayan bir cari oran ve 3'ün üzerine çıkan borç seviyesi, şirketin finansal istikrarındaki bozulmanın göstergesi olabilir. Düşük bir cari oran, gelecekteki likidite sorunlarını gösterebilir. Yüksek düzeyde bir borçluluk, gelecekteki ödeme gücü problemleri riskinin daha yüksek olduğunu gösterebilir.

VARLIK YAPISI; Kilit varlık rakamları arasında, sabit varlıkların toplam varlıklar içindeki oranını gösteren yatırım yoğunluğu özellikle ilgi çekicidir. Daha yüksek yatırım yoğunluğu değerleri, sabit varlıklara çok fazla sermaye bağlı olduğunu gösterebilir ve bu da piyasa koşullarındaki hızlı değişikliklere yanıt vermede daha az esneklikle sonuçlanır. Tüm bunlar, işletmeyle ilişkili biraz daha yüksek bir finansal riske katkıda bulunabilir.

Yatırım yoğunluğu ne kadar yüksekse, beklenen öz sermaye oranının o kadar yüksek olacağı da unutulmamalıdır.

2. Şirket, bir süredir sabit varlıklara bağlanmış nispeten yüksek bir varlık oranına sahip ise, bu da değişen piyasa koşullarına tepki verme konusunda daha az esnek olabileceği anlamına geliyor.

İŞLETME SERMAYESİ; Net dönen varlıklar, dönen varlıklar ile kısa vadeli borçlar arasındaki farktan kaynaklanır. Pozitif bir işletme sermayesi değeri, genellikle şirketin günlük işlerini ve yükümlülüklerini finanse etmek ve diğer faaliyetlere yatırım yapmak için yeterli mali kaynaklara sahip olduğu anlamına gelir.

 

Net işletme sermayesinin negatif bir değere sahip olması, işletme sermayesinin tüm kısa vadeli taahhütleri karşılamak için yetersiz olduğu ve bunun sonucunda da şirketin gelecekte likidite sorunları yaşayabileceği anlamına gelir.

Genel olarak, daha yüksek bir net işletme sermayesine sahip olmak iyi bir şeydir, ancak çok yüksek bir işletme sermayesi değeri bazen şirketin işletme sermayesine bağlı olduğunu veya şirketin fazla fonlarına yatırım yapmadığını gösterebilir.

İŞLETME SERMAYESİ ORANI; şirketin finansal istikrarı hakkında benzer bilgileri sağlar. Net işletme sermayesini işletme sermayesine bölerek hesaplıyoruz ve çoğu durumda 0,3'e yakın bir değer en çok arzu edilen değer olarak kabul edilir.

3. Net işletme sermayesinin değerindeki bir azalma, şirketin günlük operasyonları finanse etme kabiliyetinde bir azalmaya işaret edebilir.

KAPSAMA ORANLARI- DENGELERİN ALTIN KURALI

ALTIN BİLANÇO KURALI; genellikle bir şirketin uzun vadeli varlıklarının uzun vadede şirket için mevcut olan istikrarlı finansman kaynakları ile desteklenmesi gerektiğini belirtir.

Bilançonun altın kuralının yerine getirilmesi iki anahtar figürle kontrol edilebilir.

1. DERECE KARŞILAMA ORANI; duran varlıkların özkaynak kapsamına girme derecesi hakkında bilgi sağlar. 1'e eşit bir değer, altın dengesi kuralının karşılandığı anlamına gelir, ancak 0,7 ile 1 arasındaki bir oran yine de kabul edilebilir bir değer olarak kabul edilebilir.

2. DERECE KARŞILAMA ORANI; duran varlıkların özsermaye ve uzun vadeli borçlar toplamı tarafından ne ölçüde karşılandığı hakkında bilgi sağlar. Uyumluluk kuralları, bu kavram için çok daha katıdır ve sağlıklı kabul edilebilmesi için değerinin 1'in çok üzerinde olması gerekir.

3.Altın Bakiye Kuralının gereklilikleri karşılanırsa; bu genellikle şirket için istikrarlı bir mali durumu gösterir ve kredi itibarının olumlu değerlendirilmesi üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. Altın muhasebe kurallarında ölçütlerin çok düşük olması, sabit varlıkların genellikle belirsiz kabul edilen kısa vadeli borçla desteklendiği anlamına gelir ve şirketin faaliyetlerinin kısıtlı olduğunu gösterebilir.

4. Seviye 1 kapsamı kabul edilebilir bir seviyede tutulur, ancak güvenli seviyenin altındaki seviye 2 kapsamı mali istikrarsızlığı gösterebilir.

Öz Kaynak Karlılığı (ÖKK)

Öz sermaye getirisi, şirketin kârlılığının öz sermayesine göre ne kadar yüksek olduğunu gösterir. Genel olarak, daha yüksek bir öz sermaye getirisine sahip olmak daha iyidir (tercihen 0,15 ile 0,2 arasında), ancak nihai derecelendirme büyük ölçüde sektöre ve yıldan yıla bağlı olacaktır.

Öz sermaye getirisinin çok düşük olması, şirketin öz sermayesini kâr elde etmek için yeterince verimli kullanmadığını gösterebilir. Özkaynak kârlılığı son birkaç yılda istikrarlı bir şekilde artmışsa, bu şirketin karlılık açısından doğru yolda ilerlediğinin bir göstergesi olabilir.

Anormal derecede yüksek özkaynak getirisi, öz sermayenin karlılığa kıyasla çok düşük olduğunu ve daha yüksek riske yol açtığını gösterebilir. Tutarsız karları veya aşırı borcu da gösterebilir, ancak her biri ayrı ayrı incelenmelidir.

5. Makul bir seviyede tutulan ve istikrarlı bir şekilde artan öz sermaye getirisi, şirketin doğru yolda olduğunu gösterebilir.

7 bölge 4 mevsim cennet ülkemizde ve dünyada; bir tek insanın bile açlıktan ölmediği, hiçbir rengin eksik olmadığı güzel günlere…     
(17.05.2021-Ankara, www.ckgrup.biz)

 

 

 

 647 kez okundu. Yazarlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

Yazarın diğer yazıları

SÜPER YAŞLILIK*** - 17/11/2023
Bazı yaşlı insanlar ilerleyen yaşlarına rağmen bilişsel olarak “genç” kalmaya devam edebiliyor. Süper yaşlılık olarak isimlendirilen bu olgu neden kaynaklanıyor?
ÖNEMLİ DUYURU... - 13/09/2023
Sevgi ve Saygıdeğer TOSİAD Üyelerimiz, Kıymetli Tokatlı hemşerilerim, 1970 yılından itibaren Gurbet’e çıkmış içinizden biriyim. Yani Gurbetçi..!!! Bildiğiniz gibi bu hayatta her şey ihtiyaçtan doğar…
İŞ İNSANI OLMAK KOLAY YA “İNSAN OLMAK.”? - 22/02/2021
Pandeminin(Covid-19) tüm varyantlarıyla en ağır şartlarda devam ettiği dünyamızda acılarla dolu bir yıldan uzun süre geçti. Ve ne kadar sürer kimse bilmiyor…
Ey "HIRSIZLAR"... - 23/01/2021
7 Bölge 4 Mevsim Cennet Ülkemiz TÜRKİYE 'de Toprağımızın üstü altından daha değerlidir...
TOSİAD Ve VİCDAN BORCU... - 04/02/2020
Merhaba! Sevgi ve Saygıdeğer Tokat Ve Türkiye Sevdalıları… Eminim ki hepiniz; “Dil Birliği, El Birliği Ve Tokat’ın Dirliği İçin Varız” diyerek bu bülteni elinize aldınız ve okuyarak bu sayfaya da hoş geldiniz, şeref verdiniz…
TOKAT'I TANIMAK VE TANITMAK! (4) - 03/10/2019
TOKAT TANITIM MERKEZİ(TTM) ve Evrenin düzeni inançlara göre değişmez... İnsanlar hangi dine inanırlarsa inansınlar, ister Müslüman, ister Yahudi, ister Hıristiyan, ister Budist, ister Mecusi olsunlar. Yahut bunlardan hiç birine inanmasınlar...
TOKAT'I TANIMAK VE TANITMAK! (3) - 03/09/2019
TOKAT TANITIM MERKEZİ(TTM) ise bambaşka bir “TOKAT” bakışıdır…
TOKAT'I TANIMAK VE TANITMAK! (2) - 27/07/2019
Hani ! "Her Tokatlının Mutlaka Söyleyecek SÖZÜ İle Yanlışa karşı, Doğrunun, Kötüye Karşı, İyinin Ve Güzelin Yanında Olacak ÖZÜ Vardır." YA... Sizi de BEKLERİZ... TANITIM MERKEZİ(TTM) olarak, TOKAT ve TOKATLILAR için muhatabız, söz hakkımızı...
TOKAT’I TANIMAK Ve TANITMAK ! (1) - 17/07/2019
Hani ! "Her Tokatlının Mutlaka Söyleyecek SÖZÜ İle Yanlışa karşı, Doğrunun, Kötüye Karşı, İyinin Ve Güzelin Yanında Olacak ÖZÜ Vardır." YA... Sizi de BEKLERİZ...
 Devamı