TOKAT'LI STK 'LAR

Hakkımızda

 Tosiad

Hakkımızda

TOSIAD, dünya yolculuğunda sahip oldukları tüm zenginliklerini TOKAT gibi en yakın çevresinden başlayarak tüm insanlıkla paylaşmaya gönüllü bir grup TOKAT Ve TÜRKİYE sevdalısı tarafından 12 Şubat 2010 tarihinde kurulmuştur.

Gayemiz

Tokat’lı Sanayici Ve İşadamları öncülüğünde, TOKAT mensuplarını gönüllülük ve medeniyet bilinci temelinde buluşturarak; onların önderlik ve yöneticilik yeteneklerinin gelişmesine katkıda bulunmak ve gelişmiş yeteneklerini öncelikle TOKAT ve çevresi için kullanmaya özendirmektir.

İlke ve Değerlerimiz

 • Gönüllülük, fedakârlık, diğergamlık ve dayanışma temelinde gönül insanı olarak davranırız. İstişareyi önemseriz.
 • Gönüllü profesyonelliği benimseriz
 • Kucaklayıcı davranırız.
 • Liyakati önemseriz.
 • TOSIAD yönetiminde yenilenme ve nesiller arası temsili önemseriz.
 • Uzun vadeli ve evrensel düşünürüz.
 • Mesleki, kişisel ve manevi gelişimi destekleriz.
 • Eleştiriye açığız.
 • Gönüllü kuruluşlarla işbirliğine açığız.
 • Topluma, tarihe ve doğaya karşı sorumlu ve duyarlı davranırız.
 • TOSIAD ‘I  kişi ve grup çıkarlarının önünde tutarız.

Stratejilerimiz

 • TOSIAD Kurumsal yapı ve yönetimin güçlendirilmesi.
 • TOSIAD’a Sürdürülebilir mali kaynakların oluşturulması.
 • TOSIAD ‘ın Kurumsal ilişki ve tanıtım etkinliklerinin artırılması.
 • TOSIAD Mensupları arasında İletişim ve İlişkinin geliştirilmesi.
 • TOSIAD Üyelerinin Mesleki ve sosyal dayanışmanın geliştirilmesi.
 • TOSIAD ‘ın Fiziksel mekanların geliştirilmesi.
 • TOSIAD ‘ın kendine özgü yönetim düşünce ve kültür birikimi oluşturulması.
 • TOSIAD Mensuplarının yetenek ve deneyimlerinden daha etkin yararlanma.
 • TOKAT’ a yönelik ilgi ve etkinin artırılması.
 • TOSIAD Mensuplarının kariyer gelişimine destek olma.
 • TOSIAD Mensuplarının manevi, sosyal ve kültürel gelişimine destek olma.
 • TOSIAD’ın  öncülüğünde TOKAT’lı Kuşaklararası devamlılığın sağlanması.

Hizmetler

 • TOSIAD üyeleri arası ilişkiler,
 • Haber bülteni sirküle edilmesi,
 • TOSIAD Üyelerine Nitelikli eleman temininde işbirliği sağlanması,
 • TOSIAD Üyelerine Sosyal ve ekonomik dayanışma ilgili altyapıların sağlanması,
 • Uzun vadede TOSIAD ‘ın  sahibi olduğu bir merkez; dinlenme ve görüşme mekanı olarak kullanılabilecek, ailece gidilebilecek mekanların temin edilmesinin imkanlarının hazırlanması.

Öğrenciler ile İlişkiler

 • TOKAT ’lı üstün başarılı öğrencilerine ihtiyaç ve başarı bursu verilmesi,
 • TOKAT ’lı Master, doktora veya daha ileri çalışmalar yapacak olan değerli gençlerin desteklenmesi ve ilim hayatımıza kazandırılmasının sağlanması,
 • TOKAT ’lı Öğrencilerin kendi aralarındaki ilişkilerinin sağlanıp güçlenmesine imkan tanıyacak, yapacakları çalışmalar için bir mekan ve merkez olacak ortam oluşturulması,
 • TOKAT ’lı Öğrencilerin staj ve iş bulma imkanlarının artırılması,
 • TOKAT ’lı Öğrencilerin Yurtiçi ve yurtdışı eğitim imkanlarının artırılması...

İş Dünyası ve Diğer Kuruluşlarla İlişkiler

 • TOKAT ’la birlikte, kendimizi, çevremizi geliştirme, topluma mesaj verme konusunda birikim ve ortam kazanmak amacıyla konferans, seminer, panel gibi profesyonel anlamda toplantılarının düzenlenmesi ve gerekli basın yayın çalışmalarının yapılması,
 • Yurtiçi Ve Yurtdışındaki TOKAT ’lı her kişi ve kuruluştan, Bilgi, görüş, deneyim ve imkan alışverişi için işbirliği imkanlarının artırılması.
 •  Kendisinin ihtiyacı olduğu halde başkasını kendi nefsine tercih etme duygusu, Cömertliğin bir üst derecesi ve hatta ondan da daha büyük bir fazilet ve davranış. Diğergamlık yani İsâr; bir kimsenin, kendisinin muhtaç olduğu birşeyi başka bir muhtaca vermesi, onu kendine tercih etmesi, başkasını kendinden daha çok düşünmesi demektir. Bu büyük fazilete ulaşanları Cenâb-ı Allah Kur'ân-ı Kerim'de de övmüştür.

“Dil Birliği, El Birliği ve Tokat Dirliği İçin Varız.”