TOKAT'LI STK 'LAR

Genel Başkanın Mesajı

 Tosiad

TOKATLI SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
 cemal kutlu
Cemal KUTLU
TOSİAD Genel Başkanı-CV

Merhaba!
Sevgi ve Saygıdeğer TOSİAD Üyesi;

TOSİAD olarak; " El Birliği, Dil Birliği Ve Tokat Dirliği İçin Varız. “  diyerek 30 Ocak 2022 tarihinde yapılan 5.Olağan genel kurlumuzun oy birliğiyle üç yıllık bu onurlu göreve devam kararı aldık. 

“Tokat ve Türkiye Sevdalıları” olarak, vatan ve millete önkoşulsuz hizmete devam ediyoruz, edeceğiz. İnanıyorum ki; bu bayrak ve hizmet yarışında, yola çıktığımız arkadaşlarımızın liyakati, sözü ve özü bir oluşları, başarımızın altın anahtarı olacaktır.

Tokatlı Sanayici ve İş Adamları olarak bizlerde; dün olduğu gibi bugün ve yarında kurtarıcı ve kurucu önderimiz gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ÜN çizdiğiniz rotadan hiç ayrılmadan, akıl, ahlak ve adalet temelinde kurduğu demokratik, laik ve bağımsız Türkiye cumhuriyetini yaşatmak ve Türk milletine hizmet etmek için çalışıyoruz ve de çalışacağız. 

Bu anlayışla genel başkanı olarak heyecan ve gururla taşıdığım; TOSİAD- Tokatlı Sanayici ve İş Adamları Derneğimizin bayrağını, hiç yere düşürmeden benden sonraki arkadaşlarımıza bırakmaya söz veriyorum. 

Ve marka kurum olan TOSİAD ’ın genel başkanı olarak tüm “Tokat ve Türkiye Sevdalılarına” sesleniyorum; gelin, kişisel ve kurumsal kaynaklarımızı hep birlikte kullanarak, hemşeri ve üyelerimize, ilimize ve de ülkemize hizmet edelim. 

Bu çalışmalarımızda başta; Yönetim, Denetim ve Danışma Kurullarımızdaki arkadaşlarım, şube yönetim ve denetim kurullarımız olmak üzere, tüm üyelerimizin desteklerini esirgemeyeceklerine inanıyor, hepsine, sağlıklı, varlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum. 03.03.2022

Sevgi ve Saygılarımla,

Cemal KUTLU
Genel Başkanı


“Dil Birliği, El Birliği ve Tokat Dirliği İçin Varız.”Saygıdeğer üyelerimiz ve çalışma arkadaşlarım;

                      TOSİAD olarak; " El birliği, dil birliği ve Tokat dirliği için varız. " diyerek nöbet değişikliğimizi yaptık.  
               
               Genel başkanımız Sayın Sadık SAPER ’in iş yoğunluğu nedeniyle görevinden ayrılması sonucu yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarım beni bu onurlu göreve oy birliği ile getirdiler.

 Tokat sevdalıları olarak, vatan ve millete koşulsuz hizmete devam ediyoruz. Bu bir bayrak ve hizmet yarışı olup, makamlara yapışmadan özverili bir görev değişikliği yaptık.
17 Mayıs 2018 perşembe günü saat 14.00 da Anıtkabir’i ziyaret ederek bu görev değişimini taçlandırdık.
Türkiye genelinde üyelerimizin de desteği ile Ocak 2019 olağan genel kurulumuza kadar hep birlikte; yönetim, denetim ve danışma kurullarımızla daha çok ve verimli çalışmaya devam edeceğiz.

Marka kurum olan TOSİAD genel başkanı olarak; kişisel ve kurumsal kaynaklarımızı kullanarak, ilimize, hemşeri ve üyelerimize, ülkemize hizmet etmeye çalışacağız.

Çalışmalarımızda, başta Yönetim, Denetim ve Danışma Kurullarımızdaki arkadaşlarım olmak üzere, tüm üyelerimizin desteklerini esirgemeyeceklerine inanıyorum. 

Sevgi ve Saygılarımla,

Abdulkadir ŞAHİN
GENEL BAŞKAN

 .........................................................................................................................................
Saygıdeğer hemşerilerim ve çalışma arkadaşlarım;

                     2016 yılı sonuna doğru yeni bir çalışma ile TOSİAD olarak; " El birliği, dil birliği, ve Tokat ve Tokatlıların dirliği için varız. " diyerek Genel Kurulumuzu icra ettik.

                 
               Genel kurulumuzda tüm kararlar oy birliği ile alınmıştır. Türkiye genelinde üyelerimizinde desteği ile gerçekleşen Genel Kurulumuzda yeni yönetim, denetim ve danışma kurulumuz olarak bayrak yarışını devraldık. Yönetim kurulumuz, kendi içindeki görev dağılımını yaparak güzide kurumumuz olan TOSİAD'ımıza genel başkan olarak beni uygun gördü. Tüm üyelerimize ve katkı sağlayan hemşerilerimize teşekkür ederim. 


                        Yönetim Kurulu olarak planlı, özverili olarak çalışıp, hemşeri ve üyelerimize başta olmak üzere ülkemize hizmet etmeye çalışacağız. Bu konuda başta Yönetim Kurulu arkadaşlarım olmak üzere tüm üyelerimizin desteklerini esirgemeyeceklerine inanıyorum. 

Saygılarımla...


Sadık SAPER
GENEL BAŞKAN
.........................................................................................................................................

KURUCUMUZ OLAN GENEL BAŞKANIMIZ SAYIN DURSUN BAYRAMIN MESAJI

Değerli üyelerimiz ve çalışma arkadaşlarım,

Ülkemizin ekonomik yapısı her zaman, siyasal ve sosyal yapısına yön vermiştir ve yön vermeye devam edecektir.

Dün açıklanan son çeyrek büyüme rakamı ile birlikte 2014 büyüme rakamı da kesinleşti. Türkiye ekonomisi 2014 yılının son çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre % 2.6 oranında büyüme kaydederek 2014 yılı tamamında % 2.9 oranında büyüdü.

Açıklanan büyüme rakamı piyasa beklentilerinden bir miktar daha olumlu olsa da bu oran, Türkiye ekonomisinde var olan potansiyelinin altında bir büyümedir.

Geçen yıldan devir;

Türkiye'nin dış borcu bu dönem içinde (2001 4.Çeyrek) 129 Milyar dolardan 336 Milyar dolara (2012 4. Çeyrek) yükselmiştir. 2013 yılının üçüncü çeyreğinde Türkiye'nin brüt borcu 372.7, net dış borcu ise 214.4 milyar dolar olarak belirlenmiştir.

Hazine Müsteşarlığı, 2014 yılı ikinci çeyreğine ilişkin brüt dış borç stoku ve net dış borç stoku verilerini açıkladı.

Türkiye'nin brüt dış borç stoku, 30 Haziran 2014 itibarıyla 401,7 milyar dolar oldu.

Özel sektör borçlarının toplam dış borç stoku içindeki payı 278 milyar doları ile yüzde 69,2'ye, kamu kesimi borçlarının payı 119,5 milyar dolar ile yüzde 29,7'ye karşılık geldi.

Merkez Bankası borçlarının toplam dış borç stoku içindeki payı ise 4,3 milyar dolar ile yüzde 1,1 olarak gerçekleşti.

Kamu kesimi dış borçları

Merkezi yönetim dış borç stoku, aynı dönemde 87,3 milyar dolar oldu. Bu miktarın 57,9 milyar doları uluslararası finansal piyasalarda gerçekleştirilen tahvil ihraçları stokundan oluştu.

Merkezi yönetim dışında kalan mahalli idareler, fonlar, kamu bankaları, KİT'ler ve diğer finansal olmayan kamu kuruluşlarının toplam dış borçları, 32,2 milyar dolar tutarında gerçekleşti.

Özel sektör dış borçları

Yılın ikinci çeyreği sonunda kısa vadeli özel sektör dış borcu 111,8 milyar dolar oldu. Bu tutar içinde bankacılık sektörünün payı 75,4 milyar doları buldu.

Özel sektörün uzun vadeli dış borçları 166,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Finansal olmayan kuruluşlar 87,6 milyar dolar ile uzun vadeli özel sektör dış borç stoku içinde en büyük paya sahip oldu.

Merkez Bankası borçları

Merkez Bankası uzun vadeli dış borçları, aynı dönemde 3,6 milyar dolar, kısa vadeli dış borçları ise 661 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış borç istatistiklerinde uluslararası standart, büyüklüklerin ABD doları cinsinden ifade edilmesine dayanıyor.

Bu durum, yayınlanan istatistiklerdeki dış borç büyüklüklerinin çapraz kurlarda gerçekleşen hareketlerden etkilenmesine yol açıyor. Bu çerçevede, 2014 Mart-2014 Haziran döneminde dış borç stoku, döviz kuru değişikliklerinden dolayı yaklaşık 280 milyon dolar azaldı.

Net dış borç stoku

Türkiye net dış borç stoku ise 2014 yılı Haziran sonu itibarıyla 237,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Kamu net borç stoku 186,5 milyar lira, AB tanımlı genel yönetim borç stoku ise 571 milyar lira oldu.

2015’in ilk çeyreğinde açıklanan sanayi üretimi, kapasite kullanımı, tüketici ve ekonomik güven endeksleri büyümeye yönelik negatif sinyaller üretmeye devam ediyor.

Tüm bu rakamlar yılın ilk çeyreğinde Türkiye’nin çok daha düşük bir büyüme hızı sergileyebileceğine işaret ediyor. Dün açıklanan 2014 son çeyrek büyüme verisi için 3 ay öncesine ait deyip teselli olamayız. 2015 için yapılan büyüme tahminlerinde çok fazla “revizyon” kelimesi duyacağımız kesin görünüyor.

Özellikle ilk çeyrek büyüme rakamı beklediğimiz gibi gelecek olur ise zorunlu “revizyonlar”  birbirini takip edecektir. Geçin yılın sonundaki büyüme tahminlerinde 2014’ün tamamı için %2,9’luk, 2015 içinse %3,5’lik bir büyüme öngörülmüştü.

2015 tahminleri yapılırken, ekonomide önemli bir kırılma olmayacağı ve konjonktürün 2015 yılında “2014’ün biraz üstünde” bir sonuç getireceği varsayımdı. Geldiğimiz nokta ise 2014’e benzer bir yıl yaşanması zor görünüyor.

Büyüme açısından da 2015 için yaptığımız %3,5’lik tahminin iyimser kalıyor. Çünkü; Dolardaki artış, Borsa İstanbul’da son aylarda yaşanan düşüşte de, içerideki siyasi belirsizlikler yani seçim ekonomisi etkisi, Ortadoğu da kaynayan kazan vb. nedenlerin de etkili olacağını düşünüyoruz. İlk çeyrek büyümesine yönelik beklentilerin büyük oranda fiyatlandı ama buna karşın ikinci çeyreğe ilişkin öncü veriler de zayıf kalmaya devam edecek olur ve ilk çeyrek büyüme verisi negatif olursa; sanayideki daralma, sadece inşaat sektörüne dayalı büyüme hedefleri, Tarım ve Hayvancılıktaki daralma vb. nedenler istihdam rakamlarını da daraltır ve tüm ekonomik göstergelerde çok daha büyük bir şok yaşanabilir.

2015 yılı  bir “sırat köprüsü” sanki…

Ülkemizin hep birlikte bu köprüden kazasız ve belasız geçmesi dileklerimle, sevgi ve saygılar sunarım.

Dursun BAYRAM

Genel Başkan 

Türkiye Ekonomisinin değişik alanları ile ilgili güncel bilgiler TIKLAYINIZ

 TOSİAD VE KANAL60 BULUŞMASI
Değerli Tokatlılar.
TOSİAD
Birçok STK’da görev yapmış, adına başarı dersiniz, şans dersiniz, inandığı içindir ki 7 Tokat ’lı işadamı ile çıktığı yolun sonunda doğmuş TOSİAD.
TOSİAD
Asıl amacı sıradan bir tabela derneği değil tam aksine dinamik, üretken amaçları doğrultusunda başarılı olmaya kararlı ve sürekli
yenilemeyi hedeflemiş bir sivil toplum kuruluşudur TOSİAD.

TOSİAD

Tokat için sürdürülebilir ekonomik kalkınma çözümleri üretmek ve uygulamak amacıyla kurulmuş olan TOSİAD , Avrupa Birliği’nin sivil toplum örgütü tanımına uygun bir politika izlemeyi ana ilke olarak benimsemiştir. Dolayısıyla bir taraftan yurtiçi ve yurtdışındaki Tokat’ lı sanayici ve işadamları ile; diğer taraftan da yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası paydaşlarıyla etkin iletişim ve işbirliği içerisinde olacaktır. Böyle bir ortamda, Tokat’ın ekonomik kalkınmasına yönelik gerçekçi ve uygulanabilir projeler üretilecek; projeler sahiplendirilecek ve finansman kaynağı da bulunarak uygulanacaktır. TOSİAD bu amaçlara yönelik faaliyetlerini, uzun vadeli bir stratejik plan ve periyodik aktivite planları dahilinde, profesyonel  yöntemlerle yürütülecektir.

TOSİAD’ ın misyonu: Tokat’ a ve Tokat’ lı sanayici ve işadamlarına hizmet etmektir.

Vizyonu ise: Tokat’ı, iller arası sosyo-ekonomik gelişmişlik
sıralamasında bulunduğu atmışbirinci sıradan, ilk yirmibeş içerisine çekmek ve böylece öncelikle, Tokat’ ın göç vermesini önlemek; bunu gerçekleştirmek için Tokat’ ı , yerli ve hatta yabancı sermayeyi cezbedebilen, ulusal düzeyde güçlü rekabet avantajları olan bir il konumuna getirmektir.

TOSİAD bu vizyonu gerçekleştirmek için pratik bir yöntem belirlemiştir; bu yöntemin ana hatları şöyledir: bir taraftan, önde gelen ulusalpaydaşları olan, DPT, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Kalkınma Bankası ; diğer taraftan, yeni ve önemli bir bölgesel paydaş olan ve Tokat’ ı da içine alan Orta Kara deniz Kalkınma Ajansı ile iletişim kurulup iş birliği yapılarak Tokat için yapılmış yatırım alanları, araştırma çalışmaları, yatırım planları, kalkınma planları ve rojeleri irdeleyecektir.  Bunlar arasında zaman aşımına uğramış olanlar tespit edilirse güncelleştirilmesi talep edilecektir. Ayrıca, Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler Kalkınma programı – UNDP Türkiye temsilciliğinin Türkiye’ de uyguladığı yerel kalkınma projeleri incelenecektir.  Bu çalışmaların sonuçlarına göre Tokat’ ta uygulanabilir projeler tariflenecek ve bu projelerin, içerik ve ölçeklerine göre , kamu ve özel sektör tarafından sahiplenilmesi sağlanacaktır. Kamu tarafından sahiplenilen projelere hibe şeklinde finansman sağlamak için başta Avrupa komisyonu Türkiye delegasyonu olmak üzere, Alman Teknik İşbirliği Kurumu – GTZ gibi kurum ve kuruluşlara başvurulacak; özel sektör tarafından sahiplenen
projelerin finansmanı için de hem devlet teşviklerinden azami derecede
yararlanılmasına gayret edilecek hem de uzun vadeli ve düşük faizli kredi sağlanabilecek Dünya Bankası’nın özel sektör kredi kuruluşları olan “İNTERNATIONAL FINANCE CORPORATION IFC” ve Alman Kalkınma Bankası “KREDİTANSTALT FÜR WİEDERAUFBAU-KFW) gibi uluslararası kuruluşlarla temasa geçilecektir. Örnek olarak, Tokat’ ta “Organize et - süt hayvancılığı bölgesi ve tarımda bölgenin en iyisi olmak ” gündemdeki ilk projelerdendir. Sanayi projeleri içinde UNDP’ ın Türkiye’de uyguladığı projeler ve yaklaşık 5yıl önce Şanlıurfa’da da başlatılan projelerde sanayinin yeniden yapılandırılması örnek alınacaktır ve öncelikle  tüm yerli yatırımcıların rehberi olacak, Tokat Entegre Sanayi Kalkınma Planı’ nın ortaya konması öngörülmektedir. Böyle bir plan aynı zamanda, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’ nın Tokat’ a yabancı yatırımcı yönlendirmesine yardımcı olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerimle, Tokatlı İş Adamlarımıza, Sanayicimize ve işletme sahiplerine Halkımıza Saygı ve sevgilerimi sunar başarılar dilerim…           
                                                                                                                       
Yönetim Kurulu Başkanı
                                                              
Dursun BAYRAM

Yorumlar - Yorum Yaz